Publikation

Hasta Bilgilendirme Kılavuzu (Patienteninformation zum Krebsregister in türkischer Sprache)

Doktorlar ve diş hekimleri, tespit ettikleri her kanser olayını bu yasa gereğince Baden‐Württemberg Kanser Kayıt Merkezi’ne bildirmekle yükümlüdürler. Baden‐Württemberg eyaletinde yürütülen kanser kayıt çalışmaları, 7 Mart 2006 tarihli “Baden‐Württemberg Eyaleti Kanser Kayıt Sistemi Yasası”na dayalıdır.

Kanser kayıt merkezlerinin amacı, sağlık hizmetlerinin kalite seviyesinin yükseltilmesi, mevcut sorunların farkına varılması ve tespit edilen bu olumsuzlukların giderilmesine yardımcı olunmasıdır.

Herausgeber: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Publikationsart: Faltblatt
Seitenzahl: 3