Publikation

Antidiskriminierungsberatung in Baden-Württemberg - Doradztwo w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w Badenii-Wirtembergii (Polnisch)

Poradnie antydyskryminacyjne pomagają osobom dotkniętym dyskryminacją.

Punkt Doradztwa ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Kraju Związkowego Badenii-Wirtembergii (LADS) istnieje od listopada 2018 r. i należy do Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia i Integracji

Herausgeber: Punkt Doradztwa ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Kraju Związkowego Badenii-Wirtembergii (LADS)
Publikationsart: Flyer
Seitenzahl: 8
Publikationsdatum: 2023