Publikation

Kurzinformation zum Landesfamilienpass (Albanisch) - ÇFARË ËSHTË PASAPORTA FAMILJARE E LANDIT?

Pasaporta familjare e landit u krijua në vitin 1979 në kuadrin e një programi për mbështetjen e familjeve. Ajo është e pavarur nga të ardhurat dhe një ndihmë vullnetare e landit.

Herausgeber: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Publikationsart: Faltblatt
Publikationsdatum: 2022