Publikation

Elternratgeber ESU TU: Ebeveyn Rehberi

Dört ila beş yaşındaki çocukların dahil olduğu bu inceleme, çocuk gelişiminin tüm alanlarını kapsar. İşitme ve görme yeteneği, dil gelişimi, kaba ve ince motor becerileri, görevlerin hafızada tutulması ve anlaşılması ile temel matematik becerilerini inceleriz. Ayrıca önleyici tedbir ve aşı kartını gözden geçiririz ve sorularınızı memnuniyetle cevaplandırırız.

Herausgeber: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Publikationsart: Broschüre
Seitenzahl: 32
Publikationsdatum: 2022

// //