Publikation

Patienteninformationsblatt zum Krebsregister Baden-Württemberg - Ulotka informacyjna dla Pacjenta (Polnisch)

Karta informacyjna opisuje w łatwy do zrozumienia sposób zgłaszanie nowotworu do rejestru nowotworów w Badenii-Wirtembergii.

Proszę pamiętać: niniejsze tłumaczenie służy jedynie do ułatwienia wyjaśnień o zgłoszeniu do Rejestru Nowotworów Badenii-Wirtembergii. Tylko formularz niemieckojęzyczny jest wiążący prawnie i dlatego musi być on wręczony.

Herausgeber: Krebsregister Baden-Württemberg
Publikationsart: Faltblatt
Seitenzahl: 3
Publikationsdatum: 2022