Publikation

STÄRKE Informacione bazë mbi programin e landit për familjet (albanisch)

STÄRKE është një program i landit që synon të mbështesë prindërit në aftësitë e tyre prindërore dhe të përmirësojë mundësitë e zhvillimit të fëmijëve të tyre. Për këtë qëllim, në qytetet, qarqet e qytetit dhe të landit Baden Vyrtemberg ka ofrues dhe shërbime lokale që ofrojnë mundësi arsimimi familjar për prindërit (e ardhshëm).

PDF i aksesueshëm: Kërkesat PDF/UA të verifikuara nga PAC janë plotësuar.

Herausgeber: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Publikationsart: Faltblatt
Seitenzahl: 1
Publikationsdatum: 2024