Publikation

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY NAKAZU OPUSZCZENIA MIESZKANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY DOMOWEJ (Wohnungsverweis Polnisch)

Procedura nakazu opuszczenia mieszkania w Badenii-Wirtembergii stanowi wspólną strategię policji, wymiaru sprawiedliwości, doradztwa i ochrony dzieci.

Herausgeber: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Publikationsart: Broschüre
Seitenzahl: 17
Publikationsdatum: 2021