Publikation

STÄRKE Aileler için Eyalet Programı (türkisch)

STÄRKE anne ve babaların çocuk eğitiminde ki yeterliliklerini ve çocukların olumlu gelişimini hedefleyen bir eyalet programıdır. 
Bu amaçla Baden-Württemberg’in şehir, il ve ilçelerinde (olası) anne ve babalar için aile eğitimine yönelik hizmetler sunmaktadır. 

Erişilebilir PDF: PAC onaylı PDF/UA gereksinimleri karşılanır.

Herausgeber: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Publikationsart: Flyer
Seitenzahl: 1
Publikationsdatum: 2024