Informacja

Punkt Doradztwa do spraw. Przeciwdziałania Dyskryminacji Kraju Związkowego Badenii-Wirtembergii (LADS)

Punkt Doradztwa ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Kraju Związkowego Badenii-Wirtembergii (LADS) istnieje od listopada 2018 r. i należy do Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia i Integracji.

Zasady LADS

Dlaczego istnieje LADS? W Konstytucji zapisano: godność człowieka jest nienaruszalna. Dyskryminacje naruszają tę godność. Jest to szkoda nie tylko dla pojedynczego człowieka, lecz także dla całej społeczności. Dlatego przeciwdziałanie dyskryminacji jest ważne dla demokracji. Nie tylko w Badenii-Wirtembergii, lecz także w całych Niemczech i Europie.

Ponad jedna trzecia ludzi w Niemczech opowiada, że w ciągu ostatnich dwóch lat doznała dyskryminacji. Zatem nie jest to tylko kilka osób, lecz duża część ludzi w Niemczech. Taki jest wynik badania Federalnego Punktu Doradztwa ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Badanie to jest zatytułowane „Dyskryminacja w Niemczech” i zostało przeprowadzone w roku 2017.

Istnieją różne powody dyskryminacji, na przykład 

 • pochodzenie
 • język
 • religia
 • światopogląd
 • płeć
 • orientacja seksualna
 • tożsamość płciowa
 • wiek
 • pochodzenie społeczne 
 • niepełnosprawność

Celem krajowego Punktu Doradztwa ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji jest społeczność, w której dyskryminacje są dostrzegane i karane. Społeczność, w której dotycziące osoby otrzymują pomoc – w domu, w pracy i w społeczeństwie.

Zadania LADS

 • Tworzymy plany, jak możemy zapobiegać dyskryminacji.
 • Współpracujemy z zainteresowanymi w Badenii-Wirtembergii oraz w Europie.
 • Jesteśmy dla Ciebie: LADS pomoże Ci w znalezieniu w pobliżu poradni antydyskryminacyjnej.

Chcemy Tobie szybko pomagać .

Dlatego w dziewięciu miastach Badenii-Wirtembergii znajdują się poradnie antydyskryminacyjne, które są wspierane przez LADS. Poza tym istnieje punkt doradztwa dla wszystkich, którzy nie mieszkają w pobliżu poradni.

Kontakt z LADS  

Jeżeli doznajesz dyskryminacji lub masz pytania dotyczące pracy LADS, możesz do nas chętnie zadzwonić lub napisać e-mail.

Punkt Doradztwa ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Kraju Związkowego Badenii-Wirtembergii (LADS)
Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia
i Integracji Badenii-Wirtembergii
Else-Josenhans-Straße 6
70173 Stuttgart

Dr Nina Guérin,
Kierowniczka Punktu Doradztwa ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Kraju Związkowego Badenii-Wirtembergii (LADS)

0711 / 123 - 3990

0711 / 123 - 3918

beratung@lads-bw.de

www.lads-bw.de

Masz ogólne pytanie do Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia i Integracji?

Wtedy pomoże Ci zespół naszych referentów ds. obywatelskich. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj: Referent ds. obywatelskich (dostępne tylko w języku niemieckim).

Doradztwo w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w Badenii-Wirtembergii

W Badenii-Wirtembergii jest kilka punktów doradztwa. Punkt Doradztwa ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Kraju Związkowego Badenii-Wirtembergii pomoże Ci w znalezieniu punktu doradztwa w Twojej okolicy.
Adresy znajdują się na dole tej strony.

Oferta punktów doradztwa obejmuje:

 • Doradztwo
 • Empowerment
 • Praca w sieci i kwalifikacje
 • upublicznienie i uwrażliwianie

Doradztwo

Poradnie antydyskryminacyjne pomagają ludziom, którzy są dotknięci dyskryminacją.
Istnieją różne powody dyskryminacji, na przykład:

 • cechy zewnętrzne, na przykład wygląd człowieka
 • pochodzenie
 • religia
 • bieda
 • choroba lub niepełnosprawność
 • płeć
 • orientacja seksualna
 • wiek

Jeżeli jesteśna przykład pokrzywdzony lub pokrzywdzona z jednego z tych powodów, to możesz otrzymać pomoc w poradni antydyskryminacyjnej.

Jak przebiega porada?

Doradcy wysłuchają Cię. Wszystko, co powiesz w poradni, jest traktowane poufnie. Jeżeli chcesz, porada może także odbyć się anonimowo.
Nikt nie będzie powątpiewać w to, co opowiesz. Doradcy stoją po Twojej stronie i wierzą w to, co przeżywasz.
Doradcy udzielą Ci informacji jakie przepisy chroniące przed dyskryminacją obowiązują w Niemczech. Wspólnie z Tobą opracują plan, jak bronić się przed dyskryminacją.
Chcesz przeproszenia, odszkodowania czy zadośćuczynienia za dyskryminację? Doradcy wspólnie z Tobą napiszą skargę.
Wolisz osobistą rozmowę? Wtedy doradcy będą Ci towarzyszyć na rozmowie mediacyjnej.
Chcesz złożyć pozew o dyskryminację do sądu? Do tego potrzebujesz adwokatki lub adwokata. Doradcy pomogą Ci w znalezieniu adwokatki lub adwokata.
Doradcy pomogą ci również w upublicznieniu tematyki dyskryminacji i zrobieniu czegoś przeciwko niej.

Czy porada jest dostępna dla osób niepełnosprawnych?

Wiele biur antydyskryminacyjnych jest pozbawionych barier. Tam, gdzie biura nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych, porada może się odbyć w innym pomieszczeniu.
Przybędziesz na poradę na wózku inwalidzkim lub z chodzikiem, z osobą towarzyszącą albo psem przewodnikiem? Wtedy prosimy o poinformowanie o tym przed terminem. 
Prosimy również o uprzednie poinformowanie, jeżeli potrzebujesz rozmowy w języku migowym. 
To ważne, abyś czuła lub czuł się dobrze w poradni. Jeżeli masz obawy lub życzenia, powiedz o nich doradcom w biurze antydyskryminacyjnym. Oni wezmą to pod uwagę tak, aby porada była dla Ciebie możliwie jak najmilsza. 

W jakich językach doradcy mogą udzielać porad?

Doradcy biura antydyskryminacyjnego mówią najczęściej w różnych językach. Współpracują także z tłumaczami i tłumaczkami. 
Przed terminem prosimy o poinformowanie, czy życzysz sobie porady w innym języku. Czasami możesz otrzymać poradę w odpowiednim języku. Ewentualnie przetłumaczy ją dla Ciebie tłumaczka lub tłumacz. Możliwe są także porady w języku migowym.

Empowerment

Punkty doradztwa przyjmują nie tylko pojedyncze osoby. Często osoby, które przeżyły dyskryminację, przyłączają się do grup. Dla takich grup są w punktach doradztwa pomieszczenia spotkań. W ten sposób członkowie tych grup mogą pomagać sobie wzajemnie i wspólnie opracować plan, jak bronić się przed dyskryminacją.

Praca w sieci i kwalifikacje

Poradnie antydyskryminacyjne są dobrze połączone. Oferują kursy i warsztaty dla innych punktów doradztwa. Oferują także kursy i warsztaty dla inicjatyw samopomocy.
Tak uczą się inne poradnie i inicjatywy samopomocy, jak rozpoznawać dyskryminację. Uczą się także rozpoznawać, jakie struktury naszej społeczności są podatne na dyskryminację. W ten sposób inne punkty doradztwa i inicjatywy samopomocy mogą pomóc ludziom, którym udzielają porad, bronić się przed dyskryminacją.

Upublicznienie i uwrażliwianie

Punkty doradztwa dbają o to, aby zwrócić uwagę wielu ludzi na tematykę dyskryminacji. Robią to na przykład na akcjach informacyjnych lub we współpracy z mediami. Poza tym punkty doradztwa mają dobre kontakty z osobami, które im w tym pomagają.

Punkty doradztwa w Badenii-Wirtembergii

Tutaj znajdziesz adresy punktów doradztwa w Badenii-Wirtembergii.

Jeżeli nikt nie odbierze telefonu, to zostaw proszę wiadomość na automatycznej sekretarce. Wtedy pracowniczka lub pracownik poradni oddzwoni do Ciebie.

W Twojej okolicy nie ma żadnego punktu doradztwa?

Jeżeli w Twojej okolicy nie ma żadnego punktu doradztwa, to możesz zwrócić się do punktu ponadregionalnego. Tam otrzymasz poradę przez telefon, e-mail, czat lub połączenie wideo.

Aby uzyskać porady za pośrednictwem czatu pobierz z App Store aplikację-komunikator „adis online”. Aplikacja jest darmowa. W aplikacji musisz się zarejestrować podając swój adres e-mail lub numer telefonu.

punktu ponadregionalnego

07071 14 31 04 10

beratung@adis-ev.de

punktu ponadregionalnego

adis e. V.
Aixer Straße 12
72072 Tübingen
Podmiot: adis e. V.